אפקה - מכללה אקדמית ל הנדסה ב תל אביב מדינת ישראל - משרד הביטחון איתור ברשימת הנופלים  עיריית רעננה משרד החינוך מחוז המרכז  Data | Tools | Maps | Last Survivors | Yad Vashem | Forum | Help
א-ד | ה-ט | י-נ | ס-צ | ק-ת

Friday, May 27, 2005

רשימת חללי נצר אחרון י-נ

יזרעאלוביץ יצחק
ילינוביץ ניצני יצחק
ילינק יצחק אוצי
יעקובוביץ יהודית
יעקובוביץ צפורה
ירוסט ישראל

כהן אהרון ארני
כהן בן-ציון
כהן יהודה
כהן נחמן-צבי
כהני משה
כץ אברהם
כץ יהודה
כץ ישראל
כץ שלמה

לאופר עקיבא רובה
לאופר פינחס
לוונברג צבי
לוטא אברהם זיידל
לוי עקיבא
לוי יצחק
לוי דוב
לוין אביגדור
לוין שאול סאשה
לוין צבי
לוינגר ליפמן
יום-טוב לאצי

לויצקי חוה
ליבוביץ שמחה
לידר אברהם האדם הצוחק
ליזר צבי
ליפסקר אריה-לייב
ליש לוינברוין דוב בעריש
למברגר רינה

מאיר יעקב
מאיר פינחס
מולר יצחק שלוסר
מורשצ'יק זאב
מושינסקי משה מוניק
מושקוביץ יורא גיאורג
מטראני דוד
מידזינסקי משה-חיים
מייזליק יעקב
מילנר יוסף יוסקה
מינס רחל
מירמלשטיין טוביה
מנדזלבסקי מרדכי
מנדל זאב ברו
מנוסביץ משה מנוס

נבו נובומיאסט יעקב
נגל דוב דובי
נודלמן שמואל
נוימן יצחק
נוסבנד בועז
נטורמן חיים